Att driva restaurang

Krav för alkoholservering

Om man vill servera alkohol på en restaurang eller pub finns det en hel del krav som ska följas samt regler och lagar att hålla sig efter. Men vad gäller egentligen?

Tillstånd från grannar

Om man ska starta upp en pub eller restaurang kan det vara klokt att höra med grannar som bor i närheten, särskilt om det ska serveras alkohol. Det kan lätt bli lite mer stökigt och högljutt när alkohol är med i bilden. Beroende på läget kan det finnas krav att inhämta uttalanden från grannarna, men så är inte alltid fallet. Det är dock lönt att kontrollera innan man gör eventuella inköp.

Serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd måste alltid finnas om man vill servera alkohol i någon form. Undantaget är lättöl. Där krävs inget tillstånd. Det är kommunen som beviljar tillstånden och man ska som ansvarig gå kurser och genomgå prover som visar att man förstår vad serveringen egentligen handlar om.

Rätt kunskaper

För att man ska få servera alkohol måste man ha rätt kunskaper. Det säkerställs bland annat genom testerna inför serveringstillståndet men det kan också göras kontroller ute på restaurangen eller puben där de anställda kan behöva styrka sina erfarenheter och kunskaper. Saknas kunskap kan man förlora serveringstillståndet.